ဖြည့်စွက်စာကျွေးခြင်း

ဖြည့်စွက်စာကျွေးခြင်း

G6PD ချို့တဲ့သော ကလေးများအတွက် အာဟာရဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ

G6PD ( glucose-6 phosphate dehydrogenase) ဆိုတာဘာလဲ။ G6PD ချို့တဲ့ခြင်းကို များသောအားဖြင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကြားမှာ တွေ့ရတတ်ပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာကတော့ G6PD ပရိုတိန်းအင်ဇိုင်းမရှိခြင်းကြောင့် အစားအစာ၊